Koncepter

Vi er certificerede i og anvender en række koncepter fra markedsledende leverandører, som hjælper med at gøre vores løsninger endnu bedre.

Vi arbejder med Everything DiSC®, når vi skal udvikle individer og teams. Om det er teamet, der skal finde hinanden, eller det er den enkelte medarbejder, som skal hjælpes til at se eget potentiale og begrænsninger, så er dette et enormt stærkt værktøj.

ActeeChange®/6 styles er et ledelseskoncept baseret på Daniel Golemans forskning om følelsesmæssig intelligens. Her er det gjort konkret i form af 6 forskellige ledelsesstile, som kan vælges afhængig af forretningens og teamets behov. Noget af det bedste ved at træne i dette koncept er gamification delen gennem en spil simulator med udgangspunkt i virksomhedsnære cases.

ActeeChange®/Changesetter er baseret på John Kotters 8 trin i forandringsledelse kombineret med Rick Mauers model for medarbejderes modstand mod forandring. Vi arbejder både med brætspil og med computersimulator, når der trænes i værktøjet, og det har virkelig vist sit værd, når vi sammen med kunder har designet større forandringsprocesser - fx implementering af en ny salgskultur.

Five Behaviors of a cohesive team® er et stærkt værktøj til udvikling af et sammenhængende team. Udgangspunktet er Patrick Lencionis bog om de fem dysfunktioner i et team - dette er så medicinen. Med i værktøjskassen følger et udviklingsværktøj for individet og teamet, et måleværktøj baseret på Everything DiSC samt en række efterprøvede øvelser og metoder til at skabe det stærke team, hvor alle kompetencer kommer i spil.​

Everything DiSC®

DET STARTER HOS DIG SELV

Uanset om vi træner enkeltpersoner eller teams, så starter langt de fleste forløb med en bevidstgørelse om egne styrker og udviklingsområder. Til dette bruger vi DISC profiler - ikke fordi dette er det mest dybdegående værktøj, men fordi det er enkelt at gå til og forstå, og så rammer det alligevel dybt.

Arbejdet med DISC gør det legitimt at tale om, at alle har ting, der falder dem naturligt, og derfor også ting, de skal gøre sig mere umage med - og så er den udviklende samtale i gang og træningen kan begynde…

Teamet

I udvikling af teams er det enormt interessant at se spillet i form af profiler, og det giver igen og igen store aha-oplevelser for teams, når deres individuelle profiler samles i en team-profil. Det kan give mange former for erkendelser som fx:

 • Nu forstår jeg bedre, hvorfor du og jeg så tit misforstår hinanden

 • Det er da skræmmende, at ingen i vores team bryder sig om at gøre xxx, når vi ved, at vi i fremtiden skal netop dette.

 • Nu kan jeg se, hvordan jeg hele tiden prøver at tilpasse mig til min chef på min tilpassede profil - det forklarer, hvorfor jeg bliver så udkørt.

Vi har fem forskellige DiSC værktøjer i sortimentet med Everything DiSC:

 • Everything DiSC Workplace-profilen giver deltagerne værdifuld indsigt, som skaber engagement og inspirerer til mere effektivt samarbejde. I den 20 sider lange personlige profil kan deltagerne se de prioriteter, der styrer deres adfærd, og lære, hvad de finder naturligt, og hvad der vil virke mere udfordrende i interaktionen med andre. Profilen giver også handlingsorienterede strategier til at styrke relationer på alle niveauer på arbejdspladsen.

 • Everything DiSC Management-profilen giver deltagerne indsigt i deres ledelsesmæssige styrker og udfordringer, og hvordan de kan tilpasse deres adfærdsstile for at imødekomme behovene hos deres medarbejdere og blive mere effektive ledere. I denne 27-siders profil vil deltagerne:

  • Finde deres DiSC Management-stile

  • Udforske strategier for effektiv ledelse og uddelegering

  • Lære at skabe motiverende miljøer

  • Skærpe deres evne til at udvikle andre baseret på den enkeltes potentiale

  • Forbedre samarbejdet med deres egen leder

 • Everything DiSC Sales-profilen giver deltagerne en bedre forståelse af sig selv, deres kunder og deres relationer. I denne profil kan deltagerne udforske deres personlige salgsstile, og hvordan deres styrker og udfordringer påvirker deres salgsadfærd. De lærer også at genkende de særlige adfærdstyper, der knytter sig til hver købsstil, og får strategier til at tilpasse deres salgsstil, så de opfylde kundernes behov og dermed øge effektiviteten og succesraterne.

 • Everything DiSC Productive Conflict giver deltagerne øget selvbevidsthed om konfliktadfærd. I denne profil gennemgås destruktiv og konstruktiv konfliktadfærd for hver DiSC®-stil, herunder håndtering af reaktioner i konfliktsituationer og personlige kommunikationsstrategier til konstruktive konflikter på arbejdspladsen.

 • Everything DiSC Work of Leaders-profilen giver detaljeret kontekstspecifik feedback baseret på modellen for vision, alignment og gennemførelse og de tre drivere, der er tilknyttet til hvert af trinnene. Profilen på 23 sider giver deltagerne personlige strategier for at:

  • Skabe en Vision med udforskning, mod og test af antagelser

  • Opbygge Alignment med klarhed, dialog og inspiration

  • Stå i spidsen for Execution med momentum, struktur og feedback

5 behaviors of a cohesive team

SKAB VINDERTEAMS MED 5 BEHAVIORS!

Dette er et værktøjet til at skabe high performance teams.

Med udgangspunkt i Patrick Lencionis bog “The five dysfunctions of a team”, er dette 5 behaviors processen designet til at få det bedste ud af teams - lige fra topledelsen til det enkelte salgs- eller ledelses-team.

Det starter med udfyldelse af online test, hvor deltagerne både skal vurdere egen adfærd og præferencer, og elementer omkring det team, de indgår i. Herfra kommer en udførlig rapport, både med de enkelte deltageres personprofil, deres styrker og svagheder i forhold til at arbejde i et team, og en samlet team-assessment, som måler teamets sammenhængsgrad.

Med dette som udgangspunkt, kan arbejdet med udvikling af teamet og dets medlemmer begynde, og jævnlige statusmålinger kan bruges i opfølgningen.

At skabe et high performance team er ikke nødvendigvis altid en sjov og rar proces, men det potentiale og den energi, det vil frigive, er enorm og det hele værk. - Kontakt os for at høre, hvordan I kan komme i gang.

“Not finance. Not strategy. Not technology. It is teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerful and so rare.”

— PATRICK LENCIONI

ActeeLeadership/6Styles

LEADERSHIP THAT GETS RESULTS…

var navnet på Daniel Golemans artikel i Harvard Business Review fra marts/april 2000, hvor han dokumenterede, at vi med udgangspunkt i følelsesmæssig intelligens kunne definere seks forskellige lederstile. Han dokumenterede yderligere, at de ledere, som anvendte mindst fire at disse, og de rigtige på et rigtige tidspunkt, skabte bedre resultater i deres organisationer.

Faktisk var ovennævnte artikel en videreførsel af hans arbejde fra 1998, hvor han første gang argumenterede for, at IQ og tekniske kompetencer ikke var nok til at udgøre en god leder i HBR artiklen What makes a Leader.

Det lyder måske i første omgang lidt kompliceret, og derfor arbejder vi sammen med Actee, en af verdens førende virksomheder indenfor gamification, som har udviklet en spil-platform og færdige konceptmaterialer, som gør det nemt at assesse sine egne lederstile, øve sig på andre, og lære hvornår hvilke stile giver mest mening.

De seks lederstile er:

 • Den rammesættende/autoritære

 • Den demokratiske

 • Den tilknyttende

 • Den temposættende

 • Den visionære

 • Den coachende

Pointen er at vælge de lederstile, der bedst realiserer forretningens mål - og ikke bare dem, du som leder plejer at bruge eller har det bedst med.

AT ARBEJDE MED SPIL…

er ikke bare for sjov. Vi oplever igen og igen, at deltagerne bliver grebet af træningen og ofte helt glemmer spise-pauserne, fordi de sidder og diskuterer deres valg i nogle af de cases, vi øver med.

Vi bruger spillene til træning, og deltagerne har fortsat adgang i en periode, når de kommer hjem, så de kan lege videre, og på den måde bliver det pludselig til en leg at udvikle sit lederskab.

ActeeChange/Changesetter

KOTTER

De klassiske otte trin i en forandring er udødeliggjort af Kotter, og udgør en del af grundstammen i vores arbejde med forandringsledelse.

MAUER

Mauer har føjet til Kotter med sine indsigter i menneskers modstand mod forandring. Og lægges disse to elementer ovenpå hinanden, kan vi designe forandringsprocesser og træne i forandringsledelse

LÆRINGSSPILLET ACTEECHANGE

Vi bruger læringsspillet ActeeChange fra en af verdens førende udviklere af læringsspil til virkeligheden Actee. Gennem både et brætspil og en computer-simulator skal deltagerne tage stilling til en lang række af ledelsesmæssige beslutninger i en forandringsproces - og lære af konsekvenserne. Spillet er fantastisk til at lære om den ideelle lederadfærd under forandringer, men det er lige så relevant for forberedelse til en reel forandring og kortlægning af medarbejdere i forandringer. Vi har flere gange brugt spillepladen og begreberne fra ActeeChange til at designe større forandringsprocesser for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt og får alle med ombord.

Skal vi ringe dig op?

Udfyld formularen nedenfor, så ringer vi dig op indenfor 24 timer.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Læs mere om salgstrænings-programmet for sælgere

Læs mere om Talenthusets træningsplatform

Talenthuset

Helstedvej 8, 8920 Randers NV

CVR: 26601851

Kontaktoplysninger

Telefon: 25 12 40 12

E-mail: info@talenthuset.com

Indhent et tilbud.

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 22.00

Lørdag og søndag: lukket